27 Kesan Perbuatan Zina
Berikut adalah kesan dan akibat Perbuatan Zina. Perkara yang harus dibaca dan dikongsikan.

1 . Zina mengurangkan agama seseorang

2 . Zina menghilangkan sifat wara '


3 . Zina merosakkan kehormatan dan harga diri


4 . Zina mengurangkan sifat cemburu


5 . Penzina mendapatkan murka Allah Azza wa jalla .


6 . Zina menghitamkan wajah dan menjadikannya gelap


7 . Zina menggelapkan hati dan menghilang cahayanya


8 . Zina mengakibatkan kefakiran yang terus menerus .


9 . Zina menghilangkan kesucian pelakunya dan menjatuh nilainya dihadapan Rabbnya dan dihadapan manusia .


10 . Zina mengugurkan sifat dan julukan terpuji seperti ' iffah , baik , adil , amanah dari pelakunya serta menyematkan sifat cela seperti fajir , pengkhianat , fasiq dan pezina .....

11 . Penzina menyeburkan diri pada azab di sebuah tungku api neraka yang bahagian atasnya sempit dan bawahnya luas . Sebuah tempat yang pernah disaksikan Nabi Shallallahu ' alaihi wa sallam untuk menyiksa para penzina . [ HR al - Bukhari dalam shahihnya dari sahabat Samurah bin Jundab Radhiyallahu anhu ] .


12 . Zina menghilangkan nama baik dan menggantinya dengan al Khabits , sebuah gelar yang sematkan buat para penzina


13 . Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kegelisahan hati buat para penzina


14 . Zina menghilangkan kewibawaan . Wibawanya akan di cabut dari hati keluarga , rakan - rakannya dan yang lain


15 . Manusia memandangnya sebagai pengkhianat . Tidak ada seorang pun yang boleh mempercayainya mengurusi anak dan isterinya


16 . Allah Azza wa jalla memberikan rasa sempuk dan susah dihati pezina


17 . Penzina telah menghilangkan kesempatan dirinya untuk mendapatkan kenikmatan bersama bidadari di tempat tinggal indah di syurga


18 . Perbuatan zina mendorong pelakunya berani durhaka kepada kedua orang tua , memutuskan kerabat , bisnes haram , menzalimi orang lain dan menelantarkan isteri dan keluarga


19 . Perbuatan zina dikelilingi oleh perbuatan maksiat lain . Jadi perbuatan nista ini tidak akan dapat direalisasikan kecuali dengan didahului , disertai dan diiringi pelbagai maksiat lain . Perbuatan keji menyebabkan keburukan dunia dan akhirat


20 . Pelaku zina wajib diberi hukuman ; penzina yang belum berkahwin didera seratus kali dan diasingkan selama setahun dari daerahnya sedangkan pelaku yang pernah berkahwin atau masih berkeluarga direjam ( dilempari ) batu sampai mati


21 . Zina merosakkan nasab


22 . Zina menghancurkan kehormatan dan harga diri orang


23 . Zina menyebabkan tersebarnya waba penyakit berbahaya , tha'un ( lepra ) dan tersebarnya penyakit kelamin yang umumnya sukar diubati , sekurang-kurangnya penyakit syphilis


24 . Perbuatan zina membuka peluang bagi keluarganya untuk terjerumus dalam perbuatan sama . Dalam pepatah dikatakan :
كما تدين تدان


Engkau akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu


25 . Zina menyebab balasan amalan shalihnya hilang sehingga ia bangkrup pada hari kiamat .


26 . Dihari kiamat pelaku zina akan dihadapkan pada orang yang isterinya dizinai untuk diambil pahala kebaikannya sesuka sang suami sehingga tidak tersisa kebaikan sedikitpun


27 . Anggota badan seperti tangan , kaki , kulit , telinga , mata dan lisan akan memberikan persaksian yang menyakitkan . Allah Azza wa jalla berfirman :
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ( 24 )


Pada hari ( ketika ) lidah , tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan . [ an -Nur / 24:24 ] .


Itulah diantara sekian banyak kesan negatif daripada perbuatan zina . Semua ini memberikan gambaran betapa buruk kesan perbuatan nista ini dan alangkah rendah moraliti pelakunya . Kesan negatif perbuatan tak senonoh ini tidak hanya akan dirasakan oleh si pelaku tapi juga oleh sang anak yang tidak tahu - menahu . semoga Allah Azza wa jallamelindungi kami dan seluruh kaum muslimin dari perbuatan keji ini .
Tag : agama
Back To Top